Ekran – pole transakcji

Za prototyp ekranu można uznać otwór jaskini, widziany z jej wnętrza jako jasny kolorowy i zmienny świat, stanowiący rodzaj „wychylenia” na dalszą rzeczywistość (leżącą w innej przestrzeni), informacyjnie ważną i często atrakcyjniejszą niż najbliższe otoczenie troglodyty. Nie byłby to ekran projekcyjny, lecz raczej płaszczyzna i granica między terytorialna. Również w definicjach słownikowych ekran pojawia się […]

Ciało jako switch

Musimy stale dbać o to, aby było w czym przełączać, inaczej nasza egzystencja staje się nieznośna. Nigdy dotąd prawda ta nie była tak wyrazista jak teraz, a sprawiły to elektroniczne media. Epoka elektryczności zapoczątkowała „skok iskry”, momentalne niezależne od przyrody pojawianie się i znikanie „na żądanie”. Podstawą informacji budowanej na bazie elektryczności jest binarny układ […]

Medialne bunga – bunga

Bunga – bunga to przeniesienie akcentu percepcji z oka na całe ciało, czyli wielozmysłowe uczestnictwo w party. Pomijając aspekt etyczny, bunga- bunga jest przykładem wielozmysłowego aktu partycypacji (party), uczestników we wspólnym spotkaniu wskazującym na znaczenie cielesności w dobie komunikacji medialnej. W tego rodzaju party (jak donoszą massmedia), biorą udział uczestnicy wszystkimi zmysłami nakierowanymi na przyjemność […]

Intermedialność. Między-medialna interferencja

obciążone wieloznacznością są „media”, już choćby z tego względu, że można je odnosić do różnych porządków: przekaźnikiem jest słowo, obraz, dźwięk, ale także film, telewizja, wideo. Wiele odniesień znaczeniowych mają też „intermedia”: wskazują na powiązania mediów w ramach tych porządków, ale i na relacje między tymi porządkami.(1) Faktycznie – analizując termin na poziomie języka, bez […]

Między rzeczywistością a jej obrazem

’Czasoprzestrzenie medialne… (Poznań) 24-26 wrzesień 1999 r.“Między rzeczywistością a jej obrazem”. Jedną z ważnych obaw naszego czasu jest obawa o nie odróżnianie rzeczywistości od coraz bardziej sugestywnych jej obrazów produkowanych przez media. Dyskusje o kryminogenności mediów masowych wskazują na powszechne przekonanie, że obrazy medialne kształtują rzeczywistość bardziej niż realne. Nauka nawet tak ścisła jak fizyka, […]

Medialna dyspersja wyobraźni

Podstawowym zadaniem sztuki dotychczasowej było przyciągać i zadziwiać odbiorcę. Literatura miała ambicje trzymać w napięciu „od deski do deski”, kino wciągnąć widza aż do utraty poczucia rzeczywistości, muzyka i malarstwo również swój ideał formułowały jako całkowite poddanie się odbiorcy oddziaływaniu dzieła. W tym celu dzieło było specjalnie komponowane, artysta tracił zdrowie by osiągnąć kompozycyjną jedność […]

Mechaniczna czułość

Cokolwiek to znaczy ma swoje konotacje w osobowym doświadczeniu, to z kolei nie musi być przekładalne na inne, ale kultura wyuczyła nas że mechaniczne nie jest ludzkie, ani naturalne. Aby uznać mechaniczne za naturalne trzeba albo być ze świata maszyn, albo zmienić definicję naturalności , przedtem jednak proponuje włączyć wiertarkę z silnikiem elektrycznym. Jeśli nasz […]

Interfejs, intermedia, interakcja, interpretacja

Interfejs Katowice. 07• Antoni PORCZAK – Interfejs, intermedia, interakcja, interpretacja. Wymienione słowa łączy nie tylko prefiks w sensie językowym, ale również charakter akcji, oraz relacji operacyjnych na pojęciach i urządzeniach medialnych.Zacznijmy od pojęcia najbardziej znanego i najmniej kontrowersyjnego, od interpretacji, w sztuce rozumianej jako nadawanie przez odbiorcę sensu artefaktom artystycznym. Interpretacja byłaby różnicą, między intencjonalnym […]

Interaktywna komunikacja w sztuce

na podstawie doświadczeń własnych oraz Pracowni Działań Medialnych ASP/ (Poznań, dla biennale sztuki dziecka)Zmiany w komunikacji,Nowe aspekty w sztuce.Dwa paradygmaty,Brak prosceniczności, instalacyjność, interaktywność, polisensoryczność. Kilkuletnia praktyka naszej pracowni rozwija systematycznie formy pozwalające na uczestnictwo „widza” w tworzeniu dzieła, choć nie zawsze są to prace interaktywne w takim sensie jak definiuje to zjawisko cyber-kultura. Aby wejść […]

Narzędzie – zbrojne ramię wyobraźni

Zanim przejdziemy do narzędzi zacznijmy od wyobraźni, lub wyobrażeń, ponieważ tutaj zaczyna się problem. Wyobraźnia jest wewnętrznym polem powstawania wyobrażeń. Mogą być one początkowane jako samoczynne działania mózgu lub efektem oddziaływania bodźców zewnętrznych czy świadomego kierowania obrazami. Wyobrażenie może być rozumiane (najprościej) jako wewnętrzne wydobywanie obrazów (wizualnych, dźwiękowych itp.), z indywidualnej jaźni, doświadczenia i pamięci. […]