Ekran – pole transakcji

Za prototyp ekranu można uznać otwór jaskini, widziany z jej wnętrza jako jasny kolorowy i zmienny świat, stanowiący rodzaj „wychylenia” na dalszą rzeczywistość (leżącą w innej przestrzeni), informacyjnie ważną i często atrakcyjniejszą niż najbliższe otoczenie troglodyty. Nie byłby to ekran projekcyjny, lecz raczej płaszczyzna i granica między terytorialna. Również w definicjach słownikowych ekran pojawia się […]

Ciało jako switch

Musimy stale dbać o to, aby było w czym przełączać, inaczej nasza egzystencja staje się nieznośna. Nigdy dotąd prawda ta nie była tak wyrazista jak teraz, a sprawiły to elektroniczne media. Epoka elektryczności zapoczątkowała „skok iskry”, momentalne niezależne od przyrody pojawianie się i znikanie „na żądanie”. Podstawą informacji budowanej na bazie elektryczności jest binarny układ […]

Medialne bunga – bunga

Bunga – bunga to przeniesienie akcentu percepcji z oka na całe ciało, czyli wielozmysłowe uczestnictwo w party. Pomijając aspekt etyczny, bunga- bunga jest przykładem wielozmysłowego aktu partycypacji (party), uczestników we wspólnym spotkaniu wskazującym na znaczenie cielesności w dobie komunikacji medialnej. W tego rodzaju party (jak donoszą massmedia), biorą udział uczestnicy wszystkimi zmysłami nakierowanymi na przyjemność […]

Intermedialność. Między-medialna interferencja

obciążone wieloznacznością są „media”, już choćby z tego względu, że można je odnosić do różnych porządków: przekaźnikiem jest słowo, obraz, dźwięk, ale także film, telewizja, wideo. Wiele odniesień znaczeniowych mają też „intermedia”: wskazują na powiązania mediów w ramach tych porządków, ale i na relacje między tymi porządkami.(1) Faktycznie – analizując termin na poziomie języka, bez […]

Między rzeczywistością a jej obrazem

’Czasoprzestrzenie medialne… (Poznań) 24-26 wrzesień 1999 r.“Między rzeczywistością a jej obrazem”. Jedną z ważnych obaw naszego czasu jest obawa o nie odróżnianie rzeczywistości od coraz bardziej sugestywnych jej obrazów produkowanych przez media. Dyskusje o kryminogenności mediów masowych wskazują na powszechne przekonanie, że obrazy medialne kształtują rzeczywistość bardziej niż realne. Nauka nawet tak ścisła jak fizyka, […]

Medialna dyspersja wyobraźni

Podstawowym zadaniem sztuki dotychczasowej było przyciągać i zadziwiać odbiorcę. Literatura miała ambicje trzymać w napięciu „od deski do deski”, kino wciągnąć widza aż do utraty poczucia rzeczywistości, muzyka i malarstwo również swój ideał formułowały jako całkowite poddanie się odbiorcy oddziaływaniu dzieła. W tym celu dzieło było specjalnie komponowane, artysta tracił zdrowie by osiągnąć kompozycyjną jedność […]