Mechaniczna czułość

Cokolwiek to znaczy ma swoje konotacje w osobowym doświadczeniu, to z kolei nie musi być przekładalne na inne, ale kultura wyuczyła nas że mechaniczne nie jest ludzkie, ani naturalne. Aby uznać mechaniczne za naturalne trzeba albo być ze świata maszyn, albo zmienić definicję naturalności , przedtem jednak proponuje włączyć wiertarkę z silnikiem elektrycznym. Jeśli nasz […]

Interfejs, intermedia, interakcja, interpretacja

Interfejs Katowice. 07• Antoni PORCZAK – Interfejs, intermedia, interakcja, interpretacja. Wymienione słowa łączy nie tylko prefiks w sensie językowym, ale również charakter akcji, oraz relacji operacyjnych na pojęciach i urządzeniach medialnych.Zacznijmy od pojęcia najbardziej znanego i najmniej kontrowersyjnego, od interpretacji, w sztuce rozumianej jako nadawanie przez odbiorcę sensu artefaktom artystycznym. Interpretacja byłaby różnicą, między intencjonalnym […]

Interaktywna komunikacja w sztuce

na podstawie doświadczeń własnych oraz Pracowni Działań Medialnych ASP/ (Poznań, dla biennale sztuki dziecka)Zmiany w komunikacji,Nowe aspekty w sztuce.Dwa paradygmaty,Brak prosceniczności, instalacyjność, interaktywność, polisensoryczność. Kilkuletnia praktyka naszej pracowni rozwija systematycznie formy pozwalające na uczestnictwo „widza” w tworzeniu dzieła, choć nie zawsze są to prace interaktywne w takim sensie jak definiuje to zjawisko cyber-kultura. Aby wejść […]

Narzędzie – zbrojne ramię wyobraźni

Zanim przejdziemy do narzędzi zacznijmy od wyobraźni, lub wyobrażeń, ponieważ tutaj zaczyna się problem. Wyobraźnia jest wewnętrznym polem powstawania wyobrażeń. Mogą być one początkowane jako samoczynne działania mózgu lub efektem oddziaływania bodźców zewnętrznych czy świadomego kierowania obrazami. Wyobrażenie może być rozumiane (najprościej) jako wewnętrzne wydobywanie obrazów (wizualnych, dźwiękowych itp.), z indywidualnej jaźni, doświadczenia i pamięci. […]

Między rzeczywistością a jej obrazem

Zanim przejdziemy do narzędzi zacznijmy od wyobraźni, lub wyobrażeń, ponieważ tutaj zaczyna się problem. Wyobraźnia jest wewnętrznym polem powstawania wyobrażeń. Mogą być one początkowane jako samoczynne działania mózgu lub efektem oddziaływania bodźców zewnętrznych czy świadomego kierowania obrazami. Wyobrażenie może być rozumiane (najprościej) jako wewnętrzne wydobywanie obrazów (wizualnych, dźwiękowych itp.), z indywidualnej jaźni, doświadczenia i pamięci. […]

Interaktywność – brakujące ogniwo komunikacji

Nowe technologie komunikacyjne zmieniają nie tylko życie codzienne, ale też sztukę, która w tradycyjnym ujęciu była przykładem autonomii. Dziś sztuka nie tylko zmienia się wraz z rozwojem technik nowo – medialnych, ale często też, jako pierwsza testuje społeczne reakcje na nie. Nowe pola aktywności sztuki powstały właśnie w wyniku jej mariażu z technikami komunikacyjnymi technologii […]

Bez przełomu? (1)

Zastanawiam się, czy nie jest tak, że Akademia ma w swojej strukturze zakodowaną tendencję do stabilizowania i utrwalania zachowań twórczych w zrutynizowane czynności tracąc, co raz to kontakt ze światem zewnętrznym w tym również ze światem sztuki? (2) Celem tego eseju jest próba wyłaniania mechanizmów adaptacyjnych Akademii jako instytucji do nowej sytuacji w sztuce. Podstawą […]

Arsmediale 2001

Arsmediale 2001 W Galerii Miejskiej BUNKIER SZTUKI w Krakowie od 20 do 27 listopada miała miejsce prezentacja sztuk medialnych Arsmediale 2001. Projekt (po raz siódmy) organizowany wspólnie z Pracownią Działań Medialnych wydziału Rzeźby ASP. W tej edycji organizatorzy skupili uwagę na zjawisku interaktywności w sztuce. W drodze konkursu wybrano 15 instalacji których autorzy pochodzą z […]

ELEMENTY SYTUACJI ESTETYCZNEJ W DZIELE MULTIMEDIALNYM

Najważniejsze elementy sytuacji estetycznej, jak artysta, dzieło, odbiorca czy percepcja nadal mogą być przydatne w analizie sztuki mediów, choć trzeba powiedzieć, iż ich funkcje i wzajemne odniesienia uległy co najmniej przesunięciu i \”uprocesowieniu\”, a doszły również elementy nowe, niespotykane w sztuce dotychczasowej, jak interaktywność czy brak prosceniczności. Przesunięcia funkcji poszczególnych elementów powodują, iż artysta staje […]