ELEMENTY SYTUACJI ESTETYCZNEJ W DZIELE MULTIMEDIALNYM

Najważniejsze elementy sytuacji estetycznej, jak artysta, dzieło, odbiorca czy percepcja nadal mogą być przydatne w analizie sztuki mediów, choć trzeba powiedzieć, iż ich funkcje i wzajemne odniesienia uległy co najmniej przesunięciu i \”uprocesowieniu\”, a doszły również elementy nowe, niespotykane w sztuce dotychczasowej, jak interaktywność czy brak prosceniczności. Przesunięcia funkcji poszczególnych elementów powodują, iż artysta staje […]